onsdag 17. april 2013

En øy full av historie del 2

Her kommer andre historiedelen om Gåsøya, denne gangen om bruket vi bor på. Dette bruket ble kjøpt og fraktet over til Gåsøya fra Sandøy, av et par ved navn Fredrik og Karen (Sandø) Gaasø. De kjøpte det for 400 kroner i 1915. På den tiden var det helt vanlig å dele opp husene i mindre biter, frakte det dit det skulle, for så sette det sammen igjen. De markerte/nummererte delene av husene slik at de viste hvordan det skulle stå når de satte det opp igjen. Omtrent som et modell byggesett!

Her ser vi huset og tomten. Løen vi ser her ble satt opp i 1930.

Tomten de kjøpte på Gåsøy var på ca 30 mål udyrket mark og fikk navnet Nordhaug. De satte opp løe på tomten samme året (ikke den på bildet) og hadde et par kyr, en tre- fire sauer og høns.

Huset sett fra nord.
 

Fredrik var i tillegg en havets mann, han hadde vært deleier av to fiskebåter før han i 1911 overtok hele eierskapet av en fiskebåt etter at partneren emigrerte til USA. Det henger mye gammelt fiskeutstyr både i kjelleren og i naustet fra denne tiden. I 1927 fikk han skippersertifikatet og jobbet blant annet som styrmann på hvalfangstbåt!

Her er skiltene til båten han eide tatt vare på.
De henger på veggen i kjelleren!
Rester av fiskeutstyret. Garnkuler av glass som ble brukt til å holde garnet oppreist.

Gamle hummer og krabbeteiner er det mye av i naustet.
Garn og tauverk av god gammel dato:)

Vakkert håndarbeid..
Fredrik og to av barna ble boende på Gåsøy fram til 1961 da han måtte flytte til Årø ved Molde pga helseproblemer. Karen døde i 1930. Et av barna overtok bruket i 1964, men bodde der ikke fast. Kari Aarøe Holter som er et av barnebarna til Fredrik og Karen overtok så bruket i 1992. I 1998 bosatte hun seg på bruket og dyrket økologiske grønnsaker og urter med debio godkjenning (fra 2000) fram til 2008. Takk til Kari for informasjon om Nordhaug og familien!

     

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

For å legge igjen en hilsen til oss: velg "anonym" under "kommenter som", dersom du ikke har en profil du ønsker å bruke. Takk for titten, velkommen igjen! :) Hilsen Dag og Marianne